Global icon-chevron-right Espanya icon-chevron-right Barcelona icon-chevron-right Los hijos
Los hijos

Los hijos

Gay Talese

Per Abel Grau
Advertising

Los hijos
Gay Talese
Trad. Damià Alou
Alfaguara
764 pàg. 22 €

En una de les imatges més potents de 'Los hijos', crònica del reporter Gay Talese (Nova Jersey, 1932) sobre els orígens calabresos de la seva família, el periodista recorda com va reaccionar el seu pare, immigrant als EUA, quan va saber que l'aviació nord-americana havia bombardejat l'abadia de Montecassino. Completament irat, Talese pare va agafar les maquetes d'avions de les forces aèries ianquis que havia muntat Gay amb devoció i les va fer miques. Seria difícil iŀlustrar amb més eficàcia el trastorn bipolar emocional que pateix l'emigrant, dividit entre la nostàlgia de la pàtria i la lleialtat a la terra d'acollida.

Entre aquestes dues coordenades transita 'Los hijos', que té el punt de sortida a Maida, una localitat rural i empobrida a la punta de la bota italiana, al tombant del segle XIX al XX. Explotada per l'aristocràcia local, i esgotada per múltiples invasors al llarg dels segles, Maida ofereix un futur molt magre. Quan la Primera Guerra Mundial agreuja la situació, dos joves de la localitat, Joseph -pare de l'autor- i un cosí, Antonio, es conjuren per sortir del poble costi el que costi. Ells dos són els protagonistes d'aquesta crònica, que mostra Antonio establint-se al París d'entreguerres, i Joseph arribant als EUA als anys 20.

Talese escriu armat amb les eines del millor periodisme: documentació exhaustiva, desenes d'entrevistes, pols narratiu i olfacte per extreure allò extraordinari que hi ha en els éssers ordinaris. Així aconsegueix una narració vibrant quan descriu el viatge dels dos joves a la recerca del seu somni. Talese mostra els sacrificis de Joseph per tirar endavant una família catòlica tradicional en una societat moderna i protestant, una topada entre expectatives i realitat.

Això no obstant, quan Talese s'allunya d'ells per obrir l'enfocament i mostrar el context històric, sovint ofega el lector amb una allau de dades històriques i documentació indiscriminada. Aquest excés d'equipatge impedeix que 'Los hijos' sigui una obra rodona, tot i ser el magnífic retrat d'una saga d'emigrants, un elogi del somni americà i un ambiciós tractat sobre la recuperació de la memòria.
Recomanat

    També t'agradarà

      Best selling Time Out Offers
        Advertising