Mas i Mas. De Porter a Satie: Celeste Alías + Marco Mezquida

Música, Jazz
Aquest duet està format per dos dels joves creadors amb més potencial del país. Des que es van trobar al departament de jazz de l'Escola Superior de Música de Catalunya –ESMUC– , la cantant Celeste Alías i el pianista Marco Mezquida s'han dedicat a explorar sense prejudicis un territori musical que beu de diferents influències de l'àmbit clàssic i popular. La parella aplica els elements improvisadors i sorprenents del jazz en un repertori que va des de Gershwin fins a Montsalvatge.