Notícies

Els taxis guanyen: Uber és un servei de transport

Escrit per
Pau Roca
Publicitat

Pas important en l'eterna guerra entre Uber i les empreses de transport privat autoanomenades "economia col·laborativa". El Tribunal Europeu ha determinat que Uber "està indissociablement vinculat a un servei de transport i, per tant, ha de qualificar-se de servei en l'àmbit dels transports". Això vol dir que no és una simple plataforma digital d'intermediació entre l'usuari i el conductor o xofer i se li pot exigir una llicència i altres permisos per exercir la feina.

Una denúncia per competència deslleial dels taxistes de Barcelona ha fet que el Tribunal Europeu afirmi que correspon als Estats membres "regular les condicions de prestació d'aquests serveis, sempre que es respectin les normes generals del Tractat de Funcionament de la Unió Europea".

A l'Estat Espanyol, Uber està prohibit des de 2014, però aquesta sentència estableix un precedent per a l'economia col·laborativa, ja que podria significar que altres serveis similars acabin igual. En tot cas, el Tribunal Europeu ja ha dit que aquesta sentència no es pot aplicar "automàticament" a altres models de negoci, ja que es refereix, per ara, als serveis Uber/Uberpop i no a altres models amb conductors amb llicència VTC. Així doncs, l'estira i arronsa entre les VTC i els taxis continua.

Últimes notícies

    Publicitat