Global icon-chevron-right Espanya icon-chevron-right Barcelona icon-chevron-right Bases legals concurs La Grossa de Sant Jordi

Alerta! Ens esforcem per informar acuradament, però aquests són temps inusuals, així que comprova sempre abans de sortir.

Bases legals concurs La Grossa de Sant Jordi

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL “GUANYA CENT MIL EUROS AMB TIME OUT I LA GROSSA DE SANT JORDI”

Per Contingut patrocinat
Advertising

Primera – Objecte

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Time Out

Barcelona organitzen conjuntament la promoció comercial “Guanya cent mil euros amb

Time Out i la Grossa de Sant Jordi” amb la finalitat d’obsequiar amb un bitllet de la Grossa

de Sant Jordi 2017 a les 25 primeres persones que contestin correctament el número

d’aquest bitllet (concretament, el 25503).

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa de Sant Jordi 2017 podria guanyar

cent mil euros en cas que aquest número resultés guanyador del primer premi del sorteig

Grossa de Sant Jordi 2017 que se celebrarà el dia 27 d’abril de 2017.

 

Segona – Característiques del concurs

2.1 Àmbit subjectiu

La participació en el concurs és oberta a totes les persones majors d’edat i, especialment, a

aquelles que són lectores de la revista Time Out Barcelona i seguidores de la Grossa.

2.2 Forma de participació i mecànica

Des del dia 10 d’abril de 2017, a les xarxes socials de Time Out es donaran pistes per saber

quin és el lloc o establiment de Barcelona en el que els lectors de Time Out podran

aconseguir gratuïtament els 25 bitllets del número 25503 de la Grossa de Sant Jordi 2017.

El dijous 20 d’abril de 2017, a les 14 hores, una persona de l'equip de Time Out se situarà

en el lloc o establiment de Barcelona indicats per a repartir 1 bitllet de la Grossa a cadascun

dels 25 primers lectors que s’acostin i diguin correctament el número de loteria que és

objecte d’aquesta promoció (és a dir, el 25503).

S’atendrà als concursants per estricte ordre d’entrada a l’establiment o de presentació a la

persona de l’equip de Time Out situada al lloc indicat. Les primeres 25 persones que

comuniquin correctament el número de la Grossa (25503) seran les guanyadores del

concurs.

Cas que el primer concursant digui de forma incorrecta el número de la Grossa, no podrà ser

premiat ni tindrà una segona oportunitat, passant el torn al següent concursant per ordre

d’arribada, i així successivament i per estricte ordre d’arribada fins que s’obtingui la

contrasenya correcta.

La persona de l'equip de Time Out entregarà en aquell mateix moment al guanyador, prèvia

acreditació d’aquest amb el DNI, un bitllet del número 25503 de la loteria Grossa de Sant Jordi 2017, oferint-li la possibilitat de fer-li una fotografia de guanyador. Les fotografies dels

guanyadors que hagin acceptat que se’ls faci, es difondran i compartiran a Twitter amb el

hashtag #LaGrossaDeTimeOut.

Cada participant només pot obtenir un sol bitllet de la Grossa de Sant Jordi 2017.

Time Out Barcelona retornarà a Loteria de Catalunya els bitllets que no hagin estat recollits

físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, atesa la condició de Time Out Barcelona de

dipositària dels bitllets destinats a aquesta promoció.

 

Tercera – Condicions i limitacions a la participació

Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya, ni a Time Out Barcelona, així com

tampoc cap persona relacionada professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb

la publicitat d’aquesta o de la loteria Grossa.

El participant que resulti agraciat en algun dels establiments Time Out Barcelona adherits a

aquesta promoció comercial, no podrà tornar a participar en cap altre establiment. Cas que

algun participant guanyés en més d’un establiment i arribés a rebre més d’un dels bitllets de

loteria destinats a premis, estarà obligat a tornar els que ha obtingut indegudament i quedar-

se’n només un.

 

Quarta – Dret d’ús d’imatge i veu i dades de caràcter personal

El fet de participar en aquesta promoció comercial implica el consentiment per a l’ús del nom

i cognoms, la difusió de la imatge i la reproducció de la veu dels guanyadors beneficiaris de

la promoció, de manera que Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona es reserven els drets

d’ús sobre els esmentats conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i de promoció

comercial de Loteria de Catalunya i de Time Out Barcelona, inclosos qualsevols drets de

reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica, i sense que els

participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per cap altra concepte per

l’exercici dels esmentats drets per part de l’organització.

Als efectes de participació en aquesta acció, les dades dels participants que resultin

guanyadors es comunicaran a Loteria de Catalunya i seran incorporades al fitxer de

participants en promocions del qual n’és responsable Loteria de Catalunya. Mitjançant la

participació en aquesta promoció comercial el guanyador i beneficiari presta el seu

consentiment per al tractament de les seves dades. Loteria de Catalunya garanteix el

tractament de les dades de manera confidencial i conforme a la legislació vigent en cada

moment i la persona afectada podrà exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i

oposició mitjançant escrit adreçat a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat,

Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 639, de Barcelona (08010).

 

Cinquena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants d’aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les

condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Time Out Barcelona i Loteria de

Catalunya adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

 

 

Sisena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través del web de Loteria de Catalunya

www.loteriadecatalunya.cat i del web de Time Out Barcelona http://www.timeout.cat.

Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona, es reserven el dret de modificar les condicions

de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte,

sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, Loteria de Catalunya i Time

Out Barcelona, es comprometen a comunicar a través de les respectives pàgines web de

Loteria de Catalunya i de Time Out Barcelona les bases modificades, o si escau, l'anul·lació

de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants en siguin coneixedors.

 

Barcelona, 23 de març de 2017

Recomanat

    També t'agradarà

      Advertising