Global icon-chevron-right Espanya icon-chevron-right Barcelona icon-chevron-right Bases legals La Grossa de Cap d'Any

Alerta! Ens esforcem per informar acuradament, però aquests són temps inusuals, així que comprova sempre abans de sortir.

Bases legals La Grossa de Cap d'Any

.

Per Contingut patrocinat
Advertising

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL

GUANYA CENT MIL EUROS AMB TIME OUT I LA GROSSA


Primera – Objecte

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Time Out Barcelona organitzen conjuntament la promoció comercial Guanya cent mil euros amb Time Out i la GROSSA”. T’obren les portes dels vint-i-dos establiments Time Out de Barcelona adherits a aquesta promoció, entre les 14:00 hores del dia 16 de desembre fins les 00:00 hores del dia 28 de desembre de 2016, ambdós inclosos, per tal que en algun d’aquests establiments puguis concursar i ser el primer en comunicar la contrasenya Time Out Barcelona i guanyar el premi amb què s’obsequia a cadascun dels guanyadors (22 en total), un bitllet del número 25503 de la loteria GROSSA Cap d’Any 2016.

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria GROSSA Cap d’Any podria guanyar cent mil euros en cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig GROSSA Cap d’Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2016.Segona – Característiques del concurs

2.1 Àmbit subjectiu

La participació en el concurs és oberta a totes les persones i, especialment, a aquelles que són lectores de la revista Time Out Barcelona i seguidores de la GROSSA, majors d’edat.

2.2 Període de participació

Els lectors de Time Out Barcelona i seguidors de la GROSSA poden participar en el concurs a partir de les 14:00 hores del dia 16 de desembre de 2016 fins les 00:00 hores del 28 de desembre de 2016, en els termes que s’especifiquen en la base tercera d’aquesta promoció.

2.3 Forma de participació

El lector de Time Out Barcelona interessat en participar podrà gaudir d’una divertida i emocionant promoció comercial en algun dels vint-i-dos establiments Time Out Barcelona, i tindrà l’oportunitat de concursar amb l’objectiu de ser el primer en respondre en algun d’aquests establiments a la contrasenya Time Out Barcelona.

2.4 Establiments adherits a la promoció

Els establiments adherits a aquesta promoció comercial es difondran a través del Web de Time Out.

 

Tercera – Mecànica del concurs

El lector Time Out Barcelona i seguidor de la GROSSA interessat en participar s’ha d’adreçar a l’establiment Time Out Barcelona que prefereixi, d’entre els vint-i-dos adherits a aquesta promoció, i intentar ser el primer en comunicar allà mateix la contrasenya Time Out Barcelona.

La contrasenya Time Out Barcelona es difondrà a través de les xarxes socials a les 14:00 hores del dia 16 de desembre de 2016, coincidint amb el moment d’inici del concurs.

La/les persona/es que presten els seus serveis de cara al públic en cadascun d’aquests vint-i-dos establiments atendran la clientela que hi concorri per estricte ordre d’entrada a l’establiment. El client s’adreçarà al titular o l’empleat de l’establiment, comunicant la contrasenya que prèviament Time Out Barcelona haurà difós a través de les seves xarxes socials. La primera persona que en cadascun dels vint-i-dos establiments adherits comuniqui correctament a la contrasenya Time Out Barcelona, serà una de les vint-i-dues guanyadores del concurs.

Cas que el primer client preguntat de l’establiment digui de forma incorrecta la contrasenya Time Out Barcelona, no podrà ser premiat ni tindrà una segona oportunitat, passant el torn al següent client per ordre d’entrada, i així successivament i per estricte ordre d’entrada a l’establiment fins que s’obtingui la contrasenya correcta.

El representant de cada establiment lliurarà en aquell mateix moment el premi al guanyador, prèvia acreditació d’aquest amb el DNI i compliment dels requisits establerts a la base quarta, un bitllet del número 25503 de la loteria GROSSA Cap d’Any 2016.

En el moment del lliurament del premi s’oferirà a l’afortunat la possibilitat de fer-li una fotografia de guanyador. Les fotografies dels guanyadors que hagin acceptat que se’ls faci, es difondran i compartiran a Twitter amb el hashtag #LaGrossaDeTimeOut

L’organització, Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona, es reserven el dret de declarar desert/s algun/s o tots els premis d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest/s per qualsevol causa.

Si algun/s dels vint-i-dos bitllets de loteria amb què és previst premiar a cadascun dels vint-i-dos guanyadors, no ha estat possible adjudicar-lo per qualsevulla causa, serà/n retornat/s per Time Out Barcelona a Loteria de Catalunya, atesa la condició de Time Out Barcelona de dipositària dels bitllets destinats a la present promoció.

 

Quarta – Condicions i limitacions a la participació

 Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya, ni a Time Out Barcelona ni a cap dels vint-i-dos establiments Time Out adherits a aquesta promoció comercial, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la publicitat d’aquesta o de la loteria GROSSA.

El participant que resulti agraciat en algun dels establiments Time Out Barcelona adherits a aquesta promoció comercial, no podrà tornar a participar en cap altre establiment. Cas que algun participant guanyés en més d’un establiment i arribés a rebre més d’un dels bitllets de loteria destinats a premis, estarà obligat a tornar els que ha obtingut indegudament i quedar-se’n només un.

 

Cinquena – Obligacions aplicables als establiments adherits Time Out

Els titulars dels establiments Time Out Barcelona adherits a aquesta promoció comercial, així com el personal que hi tenen adscrit, estan obligats a mantenir absoluta confidencialitat sobre les dades secretes de les què tinguin coneixement en relació a aquesta promoció comercial.

 

Sisena - Dret d’ús d’imatge i veu i dades de caràcter personal

El fet de participar en aquesta promoció comercial implica el consentiment per a l’ús del nom i cognoms, la difusió de la imatge i la reproducció de la veu dels guanyadors beneficiaris de la promoció, de manera que Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona es reserven els drets d’ús sobre els esmentats conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i de promoció comercial de Loteria de Catalunya i de Time Out Barcelona, inclosos qualsevols drets de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica, i sense que els participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per cap altra concepte per l’exercici dels esmentats drets per part de l’organització.

Als efectes de participació en aquesta acció, les dades dels participants que resultin guanyadors es comunicaran a Loteria de Catalunya i seran incorporades al fitxer de participants en promocions del qual n’és responsable Loteria de Catalunya. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial el guanyador i beneficiari presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades. Loteria de Catalunya garanteix el tractament de les dades de manera confidencial i conforme a la legislació vigent en cada moment i la persona afectada podrà exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 639, de Barcelona (08010).

 

Setena – Xarxa de comunicacions

Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona resten exonerats de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

 

Vuitena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants d’aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Time Out Barcelona i Loteria de Catalunya adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

 

Novena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través del web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i del web de Time Out Barcelona http://www.timeout.cat.

Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona, es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona, es comprometen a comunicar a través de les respectives pàgines web de Loteria de Catalunya i de Time Out Barcelona les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants en siguin coneixedors.

 

Recomanat

    També t'agradarà

      Advertising