Ciència als pols. Quatre llibres viscuts

Què fer, Tertúlies i lectures Gratis
Els biòlegs marins i els relats de les seves experiències en expedicions als pols són els protagonistes d'aquesta trobada. Quatre veus demostren que La literatura i les aventures oceanogràfiques tenen punts en comú i que el resultat d'aquesta mescla no va destinada només a la comunitat científica.