Cuba: más allá de Fidel

Què fer Gratis
Malgrat ser una de les estrelles de catàlegs d'agències de viatges, Cuba és força desconeguda. Jorge Moreta l'ha recorregut per conèixer-la a fons, des de l'herència dels colonitzadors espanyols, passant per les guerres de la independència i la revolució castrista, abans que l'empremta d'aquesta època desaparegui.