El gran descobriment de les piràmides de Bòsnia

Què fer, Centres culturals

Xerrada a càrrec de Sam Semir Osmanagich, expert piramidòleg internacional, antropòleg i professor de la Universitat Americana de Bòsnia-Herzegovina. També és membre de l'Acadèmia de Ciències Naturals de Rússia, doctorat en història maia i descobridor de les piràmides de Bòsnia.