Els papers de Salamanca: estat de la qüestió

Què fer, Tertúlies i lectures Gratis
Membres de la Comissió per la dignitat, de l'associació d'arxivers de catalunya i Teresa Rovira, filla d'Antoni Rovira i Virgili, debaten sobre el retorn dels papers pertanyents als particulars que , encara no han tornat de l'Arxiu de la GUerra Civil de Salamanca.