La primera gran expansió àrab vers Occident: l'esplendor de la Petra nabatea

Què fer
El Regne dels Nabateus és conegut avui dia sobretot per les impressionants façanes de les tombes-palau de Petra. Sobre això i sobre la síntesi entre les tradicions semites àrabs i els usos i costums hel·lenístics que es van imposar després de la conquesta d'Alexandre el Gran en parlarà el professor de l'UB Carles Buenacasa.