La producció integrada: què és?

Què fer, Centres culturals Gratis
La protecció del medi ambient i de la salut dels consumidors i els agricultors són el pilar fonamental de la producció integrada, però, coneguem els seus beneficis? L'enginyera agrònoma i secretària tècnica del Consell Català de la Producció integrada, Maite Ros els coneix, i a més, te'ls vol mostrar.