Les xarxes socials com a via d'integració de la discapacitat en la societat

Què fer Gratis
Les xarxes socials 2.0 faciliten iniciatives que afavoreixen la integració i permeten que les persones amb discapacitat puguin igualar-se a la resta de la societat en oportuitats d'integració.
LiveReviews|0
1 person listening