Literatura i ciutat (I)

Què fer
0 M'encanta
Guarda-ho
El seminari tractarà de la qüestió de les representacions urbanes i del binomi ciutat i literatura. Es centra en el període en el qual Barcelona creix entre el caos i l'ordre i s'hi analitzen algunes fites narratives i poètiques que reflecteixen la imatge de la ciutat.