Miquel Barceló 1983-2009

Què fer, Tertúlies i lectures Gratis
Mentre el món de l'art contemporani viu envoltat en una aglomeració de biografies i manifestacions orals, recentment, aquest artista mallorquí ha desenvolupat estratègies subtils “de sortida” per abordar temes més profunds.