'On vas amb les banderes i avions...: els moviments ciutadans i la seva influència política'

Què fer Gratis

Per primera vegada en aquests trenta-cinc anys de democràcia, la societat civil ha adquirit un protagonisme indiscutible en el debat polític, liderant l’agenda de decisió i el debat mediàtic. Quines actuacions realitzen per tenir èxit? Quin és el rol de l’estratègia comunicativa? Hi ha estratègies contraproduents? Perquè hi ha demandes majoritàries que costa transformar-les en decisions polítiques? Tres representants dels moviments socials més actuals hi donaran resposta.