Polítiques d'abordatge de la violència de gènere

Què fer, Tertúlies i lectures Gratis
La cap de l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home, Maribel Càrdenas, exposarà les polítiques actuals que s'apliquen per a lluitar contra la violència de gènere.