Psicoanàlisi i cinema

Què fer Gratis
Seminari que posa en relació la psicoanàlisi amb el cinema. A continuació, podrem veure 'Tano da morire', un musical dedicat a la màfia i a la vida siciliana.