Seminari de Farrera: poesia sèrbia

Què fer Gratis

Des del 1998, la Institució de les Lletres Catalanes organitza un seminari de traducció a Farrera de Pallars. Durant aquest seminari, els poemes es tradueixen conjuntament amb l'autor, els traductors i els poetes catalans. Enguany el seminari es dedica a la poesia sèrbia, i a la vetllada de l'(H)original es recitaran les peces treballades a Pallars amb els autors, Vladimir Kopicl i Milutin Petrovi, i els traductors.