Stripart. Mostra d'art jove d'Horta-Guinardó

Què fer
Stripart és una gran exposició, un gran ventall de formes expressives on no hi ha temes, on no hi ha disciplines prefixades, només busquem projectes que a través de la investigació i el treball, hagin arribat a ser innovadors, a trencar estereotips. Avui, sobre l'escenari, 'AUT... (plomes al pit)', 'Pintura i Moviment en Re menor', 'MA (buit)' i 'A Glops'.