Zeppelin: El so dins la cova

Què fer Gratis
Instal·lació ubicada al Pati de les Dones que reflexiona sobre la incapacitat d'escoltar en aquests temps de globalització. Utilitzant el símil d'un camp de futbol, la instal·lació presenta una gran pilota que espera ser tocada i que deixa fer sentir frases al·lusives a aquesta problemàtica. El muntatge forma part del festival Zeppelin, una indagació sobre la creació musical i l'art sonor.