Cabaret mezclown

Teatre
Sobre l'escenari, fins a sis clowns intercanvien la paraula pel gest i a la inversa per apropar-nos a unes històries absurdes en les quals tots ens hi podem reconèixer.