City/Simcity

Teatre, Drama
Res de Frank Miller ni Robert Rodríguez. ‘City/Simcity' és la tercera part de la trilogía ‘Hardcore Videogames', formada també per ‘Wolfenstein' i ‘Tetris', la proposta que va engegar ara fa uns anys el dramaturg Jordi Casanovas de fer obres de teatre inspiarades en videojocs. La idea va triomfar a la Beckett i ara, aprofitant el buit que ens ha deixat Rubianes, s'instal·la al Capitol. Paga la pena veure una proposta que ve a demostrar que els referents poden a estar en pergamins, catedrals, videojocs o al YouTube. Per a joves sobradament preparats (amb ganes de venjar-se de l'amo). S.H