Desig d'òpera

Teatre
Els clàssics de l'òpera ens permeten fer un recorregut per les tres èpoques de la vida de sis personatges. L'amor i el desig a l'adolescència, la maduresa i la vellesa segons Mozart, Bellini, Verdi, Rossini o Gounoud.