El cavernícola

Teatre
julien.jpg
El cavernícola

Dir: Marcus von Watchel. Amb: Josep Julien.

Es tracta d'un dels monòlegs més representats de la història de Broadway. L'autor, Rob Becker, va estudiar antropologia, història, psicologia, sociologia i mitologia durant tres anys per fer aquest apropament informal a l'home cavernícola, que parla de feminisme, sensibilitat masculina i zones erògenes.