El espejo negro

Teatre, Drama
'El espejo negro' és el nom d'una companyia teatral que fa espectacles de titelles adreçats al públic adult. En aquesta ocasió, Àngel Calvente ha construït un cabaret amb els seus titelles més exuberants i descarats, personatges que han esdevingut mítics en la història de la companyia, presentats per l'estrella del transformisme Mariana Travelo. J.M.S