Extraordinario

Teatre, Drama
Les arts plàstiques, els objectes vells, les titelles i la literatura –entre d'altres– formen part del món del col·lectiu Babazorro. Van presentar l'espectacle al cicle Radicals Lliure de la temporada passada i ara giren aquest altaveu dels individus considerats ningú, dels col·lectius sense veu, com l'Ulysses de Joyce, un home sense nom ni mapa.