Notas'08

Teatre Gratis
Aquesta installació / exposició ens ensenya la fase prèvia a un espectacle. Són les notes dels assajos, les proves, els errors, fragments del que podria arribar a ser. L.S