Teatre per a l'època del desig

Teatre Gratis

Cada any la Sala Beckett convida un grup de joves autors de diferents països perquè treballin al llarg de l’Obrador d’estiu amb un dramaturg reconegut. Enguany, per cuarta vegada consecutiva, aquest dramaturg és Simon Stephens, que ha proposat com a tema 'Teatre per a l’època del desig'. A partir d’aquesta qüestió, els autors han escrit textos dramàtics breus que, traduïts al català quan s’escaigui, es presentaran al públic en forma de lectura dramatitzada.