En Rudy, el porquet de carreres

Nens
La història d'aquesta pel·lícula transcorre en la vida d'una família monoparental formada per un pare solter, en Thomas, i el seu fill Nickel. Però la família haurà d'adaptar-se als canvis quan se'ls uneix una altra família formada per una mare i la seva filla Felicitas. Als entrebancs que tot això comporta, s'hi uneix en Rudy, un porquet trapella que sembla que al principi trencarà l'harmonia.