Discrupcions

Art

Joventut: pa tou? Nosaltres no ens ho creiem. Aquí teniu les obres de Juan Crespo, Rafel Forga, Marla Jacarrilla, Eva Marín i Carlos Valverde, cinc estudiants del màster de la facultat de Belles Arts de la UB.