Panorama

Art, Art contemporani Gratis

'Panorama' presenta una selecció d'obres en vídeo que han estat programades o produïdes pels centres de la Xarxa de centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya. L'exposició recull treballs que reflexionen sobre l'entorn físic, geogràfic i humà on la càmera explora les realitats que ens envolten mostrant les connexions entre espais, les persones que els habiten i els objectes.