97 empleades domèstiques

Museus i institucions, Art i disseny Gratis
A primera vista, en aquest arxiu fotogràfic només hi apareix gent de classe alta peruana, tot i que, si ens hi fixem hi veurem, sempre tallades o a segon pla, una o diverses treballadores domèstiques. J.H