Fundació Mas i Mas: Gheorge Motatu i Francesc Teixidó

Música, Clàssica i òpera
El violoncelista romanès Gheorge Mutatu fa molts anys que participa activament en la vida musical de la ciutat, ja sigui com a membre de l'OBC i de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, o en diverses formacions de cambra. En aquesta ocasió ens proposa un programa juntament amb el jove pianista Francesc Teixidó en el que hi interpretaran obres de Bach i Liszt a la sessió de les 18 h.; la 'Sonata per a violoncel i piano núm. 2' de Beethoven a les 19 h.; i obres de Teixidó, Motatu, Mendelssohn i Rakhmaninov a la sessió de les 20 h. M.M