Manila Santini

Música, Clàssica i òpera
La pianista italiana Manila Santini, interpreta un programa dedicat íntegrament a Franz Liszt –amb motiu del bicentenari del naixement d'aquest compositor-, que inclou l'audició de la ‘Sonata en si menor'. P.A.J.