Djd! + Villarosa: Purpur

Clubs
El 'bon vivant' Djd! es deixa caure pel Moog tot sovint per exercir el magisteri de les seves eclèctiques sessions, on hi te cabuda quasi tot, des d'allò més barroc a allò més minimalista.