Dokser + Gustavo López

Clubs
Aquest argentí, esquizofènic pels seus mil psedònims, no es casa amb cap pàtria ni amb cap estil. Precoç i veloç, va començar la seva carrera d''entertainer' electrònic als clubs de Buenos Aires quan no tendia ni l'edat legal per entrar-hi. Instal·lat de fa un temps a Barcelona, ha recorregut tots els clubs amb cara i ulls de la ciutat.