Powder Room. Disco Wars: Dyn-O-Myte Bross feat. DJ Sujinho

Clubs
DJ Sujinho és el convidat de la nova sessió de Powder Room: super disco hits a go go de totes les èpoques i èxits underground. May the fun be with you!.