Homenatge a les grans figures de la dansa del segle XX

Dansa

Grans moments de la dansa recull l'esperit, l'energia i el caràcter de grans mestres i intèrprets de la dansa. La seva inspiració, la seva tenacitat per aconseguir dignificar la professió dels ballarins, convertint-los en veritables símbols, un fenomen sociològic i cultural de la seva època. Nou intèrprets del ballet clàssic i la dansa contemporània actual reten homenatge al seu esperit i a la seva genialitat, amb l'espectacularitat de la més depurada tècnica del ballet i de la dansa contemporània.