El baile jondo, memoria de la belleza humana

Què fer
La història de la dansa flamenca pot ser enfocada des de dos angles distints: un més extern que repassaria el seu naixement, evolució i principals fites; i altre més interior, el que s'emparenta a la dansa flamenca amb la sacralitat de certes danses mil·lenàries i orientals. Des d'aquest enfocament s'esbossarà una teoria del follet com a esdeveniment ritual i col·lectiu.