Interpretar els mitjans amb sentit crític

Què fer, Tertúlies i lectures Gratis

Amb el periodista Ferran Monegal i Josep Maria Cadena, secretari general del Consell de la Informació de Catalunya

.