La roba que portem (i portarem)

Què fer Gratis
No us confoneu. Aquesta xerrada és de roba, que no de moda. Forma part del cicle La química nostra de cada dia. La UNESCO ha declarat el 2011 Any Internacional de la Química. Aquesta branca del saber és omnipresenten el nostre món, i malgrat que algunes aplicacions desenvolupades pels humans malmeten l'entorn, senseels compostos químics no hi hauria vida.