La violència de gènere i la construcció jurídica del cos femení

Què fer
Com construim la nostra identitat? El cicle de conferències 'La construcció social de la identidat. Cos, gènere i cultura' es pregunta sobre com incorporem les normes socials. En aquesta xerrada, Encarna Bodelón, professora de Filosofia del Dret de la Universitat Atònoma de Barcelona, revisarà els diferents enfocaments jurídics sobre la violència de gènere i plantejarà els problemes que suposen les justificacions o negacions d'aquesta violència. Unes pautes de conducta que reprenen velles definicions patriarcals i que construeixen nous models estereotipats d'identitat femenina.