Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants

Què fer Gratis

Guanyadora del Premi Crexells 1930, és la història d’una dona atractiva i inexperta que pensa realitzar-se a través  del matrimoni amb un hereu ric d’una ciutat de comarques, Comarquinal. En editar-se l’obra, l’escàndol va ser immediat, no solament per la solució al confl icte, sinó perquè la descripció de Comarquinal es va identifi car amb una ciutat catalana prou coneguda, i alguns dels seus habitants més infl uents s’hi van sentir directament al·ludits.